Om oss

Nedre Kleppe Grunneierlag ble etablert våren 1991 etter ønske fra en del grunneiere. Vi var da 16 forskjellige eiere, og Askøy kommune var største eier med sine to andeler. Vi eide en felles utmark på ca 1500 dekar.

 

Grunneierlaget fikk i 1998 godkjent første delen av næringsparken, og solgte første tomten våren 1998 til Kongshaug VVS.

I perioden 1998 til 2001 ble det solgt en del tomter, før det ble stille og rolig frem til høsten 2004. Frem til finanskrisen slo til med hard hånd høsten 2007 hadde vi igjen veldig stor pågang fra bedrifter som ønsket å etablere seg i Storebotn, og Nedre Kleppe Grunneierlag var i 2007 den største skatteyteren til Askøy kommune!