top of page

Ledige tomter til salgs og leie

Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utformingen og størrelsen på tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene etter hvert som kjøper, sammen med vår arkitekt, bestemmer størrelse og utforming. Vi leverer ferdig planerte tomter med vei, vann og avløp frem til tomten for konkurransedyktige priser pr. kvadratmeter.

Vi leier ut arealer i forskjellige størrelser i kortere og lengre perioder etter behov.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og befaring.

bottom of page