Ledige tomter

Storebotn Næringspark eies av Nedre Kleppe Grunneigarlag AS. Næringsparken er Askøys største næringsklynge med rundt 230 ulike virksomheter og over 1600 medarbeidere. Storebotn Næringspark ligger strategisk plassert ved fylkesveg 562, kun 20 min. biltur fra Bergen sentrum.

Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utformingen og størrelsen på tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene etter hvert som kjøper, sammen med vår arkitekt, bestemmer størrelse og utforming. Vi leverer ferdig planerte tomter med vei, vann og avløp frem til tomten for konkurransedyktige priser pr. kvadratmeter.

Vi holder for tiden på å planere ut tomter i sone F. Disse blir fra ett mål og oppover og er klar for bygging omgående. Det ligger en tomt på 7 daa ferdig planert, samt én på 10 daa som er nesten ferdig planert. I tillegg har vi startet arbeidet med en tomt som er litt over 30 daa.

Vi har ledige planerte tomter i sonene E, F og G. 

Plantegning